Navigace

Obsah

Blízké okolí

 • Mochov
  Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje, který je již od roku 1352 zmiňován jako kostel farní. K severnímu boku presbytáře přiléhá gotická kaplička, která na počátku 20.století sloužila jako sakristie, tedy zvláštní prostor k úschově bohoslužebných knih, rouch apod. V kobce pod věží se nachází jemně tesaný náhrobní kámen z pískovce staršího sládka přerovského pivovaru, Václava Přerosta Klatovského, z roku 1603. Na náměstí je postaven pomník Mistra Jana Husa od výtvarníka Jana Škody. Součástí tohoto pomníku je pamětní deska vzpomínající padlé obou světových válek.

 

 • Český Brod
  Původně trhová ves, povýšená v 2. polovině 13. století na městečko, náležející k pražskému biskupství. Roku 1437 se Český Brod stal královským městem se všemi právy. K výraznému rozvoji města došlo až po roce 1844. Mezi dominanty města patří románský kostel sv. Gotharda (později přestavěn na gotický a ještě později barokně upraven), kamenná zvonice, zachované hradby, podzemní chodby.
  Z dalších památek si zaslouží například zmínku novorenesanční budova Podlipanského muzea, dílo arch. A. Balšánka, kde je mimo jiné umístěny nové expozice dějin Českého Brodu i expozice lipanské bitvy, dále pak monumentální pomník Prokopa Velikého, dílo sochaře Karla Opatrného.

 

 • Nymburk
  Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město o ledvinovitém půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy (zachovány dodnes coby malá a velká vala). Z hradeb dnes zůstaly jen zbytky, úsek na snímku byl počátkem 20. stol. romanticky zrekonstruován, další pozůstatky zdí nalezneme v Hradební ulici.
  Další dominantou města je gotický cihlový kostel svatého Jiljí. Původně měl dvě věže, jedna z nich však byla po požáru stržena, proto má zbývající věž zvláštní pozici mimo osu chrámu. Na náměstí vzácná renesanční radnice. Architektonicky významné kubistické krematorium od Bedřicha Feuersteina. Z mnoha významých rodáků jmenujme Františka Rachlíka spisovatele, autora například roztomilého tuláckého díla "Pozdrav pánbu, pane Randák".
  .