Obsah

 

Terminál Praha východ

 

Zde budeme průběžně publikovat aktuální informace týkající se plánované výstavby vysokorychlostní trati, která má v budoucnu spojit Prahu s Brnem a dalšími evropskými městy.
V Nehvizdech má vzniknout terminál Praha východ. Výstavba prvního úseku Běchovice - Poříčany by měla začít v roce 2025 a zahájení provozu na prvním úseku se předpokládá v roce 2028. Jedná se o úsek, který by měl být čtyřkolejný a prochází katastrem naší obce.
V současné době probíhají práce na studii proveditelnosti.
Za obec jsme se účastnili zatím tří jednání, kde nám byl projekt prezentován. Máme připravené připomínky a požadavky na začlenění trati do krajiny tak, aby co nejméně ovlivňovala život v naší obci.
První zmínky o tomto projektu v katastru naší obce jsou z 80tých let minulého století.

ODKAZY

16.4.2021 Seznam Zprávy - Proti rychlovlakům jsou nejen obce. Trať zničí nejlepší půdu, tvrdí zemědělci

3.3.2021 Seznam Zprávy - Tady se může bourat. V cestě vysokorychlostní železnice stojí domy i pole

28.2.2021 Seznam Zprávy - Vznikla petice na podporu vysokorychlostní tratě přes Ústí nad Labem

9.2.2021 Seznam Zprávy - Vysočina žádá stát, aby vysokorychlostní trať vedla kolem Jihlavy

 

8.1.2021 Správa železnic - článek na FB zde

8.1.2021 CZECHCRUNCH - článek zde

 

Spolek VRTaci zde

 

Správa železnic - vítěz architektonické soutěže - zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního úseku vysokorychlostní tratě (VRT) v ČR zde

 

Vysokorychlostní železnice zde