Navigace

Obsah

POPLATEK ZA ODPADY - POPELNICE 2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2019 se nemění a zůstává ve stejné výši jako v letech předešlých, to je 500,- Kč / rok / osoba. Občané ve věku nad 70. let mají slevu ve výši 50%.

Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, případně bankovním převodem na účet obce číslo: 11520191/0100 vedený u Komerční banky a.s. Jako variabilní symbol uvádějte číslo ve formátu 2019 a číslo popisné - vzor pro číslo popisné 24 - 201924. Známku si poté můžete vyzvednout na obecním úřadě.

Poplatek je splatný do 30.4.2019

VZ

Obec Vykáň

Vykáň je obec ve Středočeském kraji, okresu Nymburk, asi 7 km severozápadně od města Český Brod. Celková výměra pozemků je 616 hektarů. Žije zde 404 obyvatel.

Historie

Vykáň vznikla na křižovatce obchodních cest Český Brod – Čelákovice – Brandýs nad Labem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 993, kdy jí její původní majitel – Slavníkovec sv. Vojtěch daroval právě vznikajícímu klášteru na Břevnově. Řád svatého Benedikta Vykáň vlastnil až do roku 1420. V průběhu třicetileté války byla obec – tak jako řada obcí v okolí – vypálena švédskými vojsky generála Johana Gustafssona Banéra.

zvonice_podzim_2018

100 let české státnosti ve Středočeském kraji                                                

 

Aktuality

23.07.2015

Kam až sahá historie Vykáně - archeologický nález

Kam až sahá historie Vykáně - archeologický nález

Při výstavbě Sběrného dvora v obci byl odhalen archeologický nález.

Detail

Kalendář akcí

28.02.2019

Veřejné jednání zastupitelstva obce.

Veřejné jednání zastupitelstva obce.

Detail