Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Vykáň č. 1/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV_1/2017_o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Vykáň č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů.
OZV 1/2020 odpady