Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Vykáň č. 2/2020, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí
OZV_2/2020_akce

Obecně závazná vyhláška obce Vykáň č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
OZV_1/2020_odpady

Obecně závazná vyhláška obce Vykáň č. 1/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
OZV_1/2017_o místním poplatku za užívání veřejného prostranství